Rakentamispäivitys viikolla 32

Valokuituverkon rakennustyöt ovat edenneet sekä Siikajoen kylällä, Ruukissa että Paavolassa hyvää vauhtia. Kaikilla hankealueilla tehdään parhaillaan valokuidun kaapelointia maahan ja kiinteistökartoituksia, joissa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa, miten kuitu vedetään pihan poikki kiinteistöön. Ensimmäiset Siikajoen Kuidun valokuituliittymät saadaan näillä näkymin otettua käyttöön heti elokuun alussa.

Siikajoen kylä
Siikajoen kylän hankealueella valokuidun kaapelointi alkaa olla pian loppusuoralla. Rakentamatta on enää noin vajaa 30 km. Rakentamattomia alueita on vielä Tauvossa sekä Siikajoen kylän pohjoispuolella.

Ruukki
Ruukin hankealueella isojen runkoreittien rakentaminen saadaan valmiiksi muutaman viikon päästä, jonka jälkeen jatketaan rakentamista pienemmillä rungoilla ja pihoilla. Ruukin laitekeskus, johon kaikki alueen liittymät kytketään, on myös valmis.

Paavola
Paavolan hankealueella rakentaminen on täydessä käynnissä ja ainostaan Luohuan suunnalla ei olla vielä päästy aloittamaan rakentamista.