Päivä, jona oppilaat muuttuivat pieniksi palloiksi tietokoneen ruudun alalaitaan

Liisa Peltonen, ulkoilu on hyvää vastapainoa ruutuajalle
Ulkoilu on hyvää vastapainoa ruutuajalle, toteaa Liisa Peltonen

Kirkonkylän koulussa Vihannissa luokanopettajana työskentelevä Liisa Peltonen ei ollut aikaisemmin tehnyt etätöitä. Hän oli kyllä kotonaan Ruukissa tehnyt mm. koulutöiden arviointeja, mutta sitä hän ei ollut kokenut etätyöksi.

Keskiviikkona 18.3.2020 Liisan työpaikka muuttui etätyöpaikaksi muiden koulujen lailla. Luokan edessä tapahtunut opetustyö siirtyi vain reilussa vuorokaudessa etäopetusympäristöön, Qridiin, joka ei ollut Liisalle entuudestaan tuttu. Olo oli hieman kuin puusta olisi pudonnut. Joka päivä luokassa kohdatut kasvot olivat yhtäkkiä pieninä palloina tietokoneen ruudulla etäopetusympäristössä.

Liisa jakoi muun henkilökunnan kanssa oppilaille Chromebook-tietokoneita sekä muita kotona tarvittavia välineitä. Suullisen opetuksen muotoileminen kirjalliseen muotoon vaati mukautumista. Liisan työpäivät ovat ajoittain venyneet jopa 12 tunnin päiviksi, vaikkei työmatkoihin ole tarvinnut käyttää aikaa. Liisa on helpottunut, että hänen oppilailleen siirtymä oli helpompi. He olivat käyttäneet Qridiä aiemmin töidensä dokumentoimiseen.

Nyt Liisan aamut alkavat klo 8.30 kirjautumisella Google Hangouts -pikaviestintäpalveluun, jossa hän tervehtii luokkaansa ja vastaa oppilaiden kysymyksiin. Hangoutsissa oppilaat voivat lähettää myös yksityisviestejä, mikä on tärkeää, sillä 29 oppilaan joukossa yksilön ääni ei välttämättä tule kuulluksi. Liisa onkin muodostanut Hangoutsiin myös pienempiä ryhmiä, joissa jokainen voi tuoda omia asioitaan esille. Liisa iloitsee, miten tämä aika on korostanut kädentaitoja ja miten hän on saanut ihastella ryhmään lähetettyjä kuvia lumiveistoksista ja muista teoksista.

Osa lapsista on sopeutunut etäopiskeluun helposti, kun taas toisilla on ollut haasteita. Motivaatio vaihtelee, niin kuin normaalissakin koulunkäynnissä. Kotioloissa voi olla haasteena, etteivät vanhemmat omien töidensä vuoksi pysty tukemaan riittävästi tai laitteita ei ole jokaiselle käyttäjälle, jos perheessä on esimerkiksi monta koululaista. Etäopiskelussa korostuu, miten itseohjautuva oppilas on; osaako hän itsenäisesti lukea ohjeet ja toimia niiden mukaan. Toisaalta osa oppilaista on edennyt opiskeluissaan erinomaisesti, kun on saanut keskittyä niihin vailla ison luokan häiriötekijöitä.

Oppilaista osalla on ongelmana nettiyhteyksien pätkiminen. Jos kaikilla olisi toimintavarmat nettiyhteydet, ei kukaan jäisi huonompaan asemaan nettiyhteyden toimimattomuuden vuoksi. Kännykkä voi toimia paremmin kuin tietokone tai tabletti, mutta esimerkiksi kunnollisten virkkeiden kirjoittaminen kännykällä on haastavampaa. Ohjelmatkin voivat pätkiä ja kakoa yhtäkkistä valtavaa käyttäjämäärää. Samoin esimerkiksi videopalavereissa käytetty kuva vie paljon kaistaa.

Normaaliin kouluarkeen kuuluvat välitunnit sekä kahvihetket muiden opettajien kanssa ovat loistaneet poissaolollaan. Tätä yhteisöllisyyttä Liisa kaipaa. Opettajayhteisö kuitenkin huolehtii toinen toisistaan ja muistuttaa taukojen pitämisestä.