Kaapelinäytöt

Jos suunnittelet kaivutöitä Siikajoen alueella, soita Juha Juolalle, puh 040 6604067. Telekaapeleiden sijaintitieto- ja karttapalvelu arkisin on kaivutyön suorittajille maksutonta.

Kaapelivaurioista aiheutuu vahinkoa niin tietoliikenneverkkojen käyttäjille kuin ylläpitäjillekin. Korjauskustannukset saattavat nousta korkeiksi ja vaurion aiheuttaja joutuu myös korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Vaurion aiheuttamien häiriöiden/katkoksien vuoksi myös ihmishenget voivat olla vaarassa. Tietoyhteiskuntakaari 241 §:n mukaan: ”Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista. Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.”

Tapahtuneesta vauriosta tulee ilmoittaa välittömästi aukioloaikojen puitteissa Siikajoen Kuidun asiakaspalveluun 08 2370 6789

  • Nopea yhteydenotto pienentää tietoliikenteen keskeytymisestä sekä korjaustyöstä aiheutuvia kustannuksia.
  • Vauriot korjataan niiden aiheuttajan kustannuksella, vaikka vaurio ilmenisikin myöhemmin.
  • Siikajoen Kuitu laskuttaa mahdolliset vahingot suoraan kaivutyön suorittaneelta yritykseltä tai yksityiseltä henkilöltä. Myös vähäiseltäkin tuntuvista vauriosta kaapelissa/rakenteissa (esim. painauma, mutka tai pintaerityksen repeämä kaapelivaipassa) tulee aina ilmoittaa, vaikka niistä ei seuraisikaan välitöntä häiriötä. Myös vaurioituneesta suojaputkesta yms. kuuluvista rakenteista on ilmoitettava. Vaurioitettuja kaapeleita/rakenteita ei saa peittää ennen Siikajoen Kuidun edustajan tarkastuskäyntiä.